Prachtige evolutie richting precisielandbouw

Op deze pagina kunt u een artikel over ons loonbedrijf nalezen dat gepubliceerd werd op www.landbouwleven.be …

Prachtige evolutie richting precisielandbouw bij loonbedrijf Broekx

Dat op precisielandbouw of precisieloonwerk geen leeftijd staat bewijst Corry Broekx uit het Limburgse Bree. De stichter van dit loonbedrijf toont ook op zeventigjarige leeftijd dat hij nog steeds mee is met de laatste technologische ontwikkelingen. Zo maakt hij nu vlot gebruik van GPS-stuurautomaten en andere precisielandbouwtechnieken.

Corry Broekx startte in 1970 met loonwerk vanop het ouderlijke landbouwbedrijf, waar nog met paard en kar gewerkt werd. “Eind jaren zestig begon ik mensen die gingen werken en thuis nog wat grond en koeien hadden te helpen. Hierom had ik een tractor, cirkelmaaier, kleine pers en mestton van 2.000 liter gekocht”, legt Corry Broekx uit. “Van het maaien van het gras met paard ging het naar de tractor met cirkelmaaier. Dit was toen de komst van de hemel op aarde”, beschrijft Corry. Ook de aanschaf van een kleine pakkenpers betekende een ernstige arbeidsverlichting ten opzichte van het handmatig opladen van het hooi.

Sterke waardering voor moderne techniek

Net zo’n prachtige evolutie maken ze nu mee op het loonbedrijf, namelijk de geleidelijke intrede van GPS-stuurautomaten en precisielandbouwtechnieken op tractoren en machines. Ook de zeventigjarige Corry Broekx is mee met het gebruik van deze technologie. Hij geeft toe dat zijn zonen Steven en Geert hem soms nog eens op weg moeten helpen.

Corry zegt dat hij nog altijd klaar staat om in te vallen op het loonbedrijf in drukke periodes. Een typisch voorbeeld hiervan is het voorjaar, wanneer er mest gevoerd moet worden, maïs gezaaid, gras gehakseld en gewassen gespoten moeten worden. Tijdens deze drukke periodes springt Corry vooral bij met het strooien van meststoffen en het spuiten van gewassen. Hij waardeert eigenlijk de komst van de GPS-stuurautomaten enorm hard. Heel enthousiast vertelt hij hoe de GPS-techniek de secties van de sproeier of meststofstrooier gaat aansturen. “Doordat ik mij minder moet bekommeren om het stuurwiel zelf, heb ik meer aandacht voor het werk van de machine”, geeft Corry aan. Hij herkent dat hij vooraf wat huiverachtig stond tegenover de techniek en vooral met de vraag zat of hij dat nog wel ging kunnen leren. Ondertussen weet Corry wel beter en wat bleek? Op een mum van tijd had hij het onder de knie. Hij is er ook stapsgewijs ingekomen: eerst met een toestel dat aangaf waar hij moest rijden, dan met een toestel dat het stuurwiel zelf uit handen nam. “Eigenlijk is het zelfs zo eenvoudig geworden dat met één druk op de knop de GPS het stuurwiel overneemt”.

De eerste ervaringen met GPS-techniek deden ze bij Broekx eigenlijk al tien jaar geleden op. Het toestel van toen had geen RTK-precisie (nauwkeurigheid van ongeveer 2 cm). Het was dus niet precies genoeg. Ok wanneer men op een perceel na enige tijd terug kwam, waren de ‘werklijnen’ verschoven. Dit was het toch niet, dus ging het GPS-toestel terug de deur uit”, herinnert Geert Broekx zich.

Uniform, geïntegreerd systeem

GPS-techniek meldde zich zo’n twee jaar gelden terug aan ten huize Broekx toen een nieuwe spuitmachine werd aangekocht. De machinedealer raadde aan om een systeem te kopen dat onafhankelijk van machine- of tractormerken werkt. Een voorstel waar de loonwerker op in ging en waar hij nu absoluut geen spijt van heeft en ten volle achter staat. Het zorgt voor uniformiteit bij de bediening over de verschillende machines en toepassingen. Ook naar de werknemers toe is dit handig om ze er wegwijs mee te maken. Iedereen kan zo met alles rijden. Dit vindt de loonwerker belangrijk, zeker als hij naar de toekomst kijkt. “Eén systeem om alles te optimaliseren”, klinkt het bij Geert.

Hij geeft wel toe dat hij in het begin sceptisch stond tegenover GPS-technieken en zich afvroeg of het niet allemaal te moeilijk zou worden. Na enige praktijkervaring is er een andere mening te bespeuren. “Eens je een GPS-stuurhulp gewend ben, wil je niet meer zonder”, valt te horen en vlot worden een resem voordelen opgesomd. Je moet geen aansluitende werkgangen meer rijden, draaien op de kopakker gaat vlotter en sneller en je werkt veel preciezer. Loonwerker Broekx merkt ook duidelijk dat er minder overlap is tussen de werkgangen. Dit geeft niet enkel een besparing in tijd, maar wat voor hen doorweegt is de besparing op zaad en fyto. Als je gras gaat zaaien wil je achteraf geen ongezaaide stroken. “Aan twintig centimeter overlap zat je zonder GPS-stuurhulp dan al snel. Nu is dit maximaal nog 2 cm overlap”, luidt de nuchtere conclusie.

De evolutie gaat steeds verder

Na de ervaringen met GPS-technologie toegepast op de nieuwe spuitmachine werd ervoor geopteerd om van de mechanisch aangedreven kunstmeststrooier over te stappen op een hydraulisch aangedreven uitovoering. Zo kan de GPS via Isobus-bediening feilloos de strooier aansturen. Deze heeft sectie-afsluiting om overlap te vermijden. Corry Broekx is werkelijk verbaasd over wat deze hedendaagse technologie allemaal kan. “Het is een centrifugaalstrooier en toch kan dit met secties werken. Zo maakt de techniek het bijvoorbeeld mogelijk om enkel de buitenste drie meter te strooien”, klinkt het bij een enthousiaste Corry. Hij vindt het een enorm voordeel dat de GPS-automaat de bestuurder ontlast, wat de opvolging en afstelling van het werktuig alleen maar ten goede komt.

Het loonbedrijf startte oorspronkelijk met de aanschaf van een ‘eenvoudig’ GPS-systeem dat visueel aangaf waar je moest rijden en de chauffeur nog dient te sturen. Uiteindelijk leverde Agrometius ook nog zo’n tweede Trimble systeem. Deze staan gemonteerd op de ‘lichtere’ tractoren die voornamelijk voor de spuit, meststofstrooier en maïsplanter staan. Een geavanceerder GPS-systeem dat zelf het stuur in handen neemt vindt de bedrijfsleider moeilijker rendabel te maken op dit type tractoren. Dat kan volgens hem wel precies op de grotere middenklasse en dan wijst hij naar zijn Fendt’s Vario type 724 en 820. Met deze tractoren kan je meer werkzaamheden aan, zoals bemesten, spitten en zaaien, maaien, ... Daardoor kan een duurder systeem hier wel uit volgens hem. Zodoende kwamen er ook nog twee Trimble toestellen in huis die het stuurwerk uit handen nemen. Een vijfde toestel werd ondertussen geleverd op de Vervaet XL vijfwielige zelfrijdende mestinjecteur.

Hoe snel je toch van gedacht kan veranderen, herinnert Geert Broekx zich plots. “Toen we de twee eerste systemen hadden aangekocht, had ik echt het gevoel van dit is het en hier stopt het. Ondertussen is GPS-toestel nummer vijf al geleverd; en kijk ik meer dan ooit naar de toekomst”.

Toekomstgericht

Als loonwerker Broekx naar de toekomst kijkt denkt hij aan opbrengstbepaling. Dan moeten voor hem de oogstmachines voorzien worden van technologie om het rendement te bepalen zodat ze opbrengstkaarten kunnen maken. Van hieraf kunnen dan bemestingskaarten gemaakt worden zodat er gericht bemest kan worden. Voor deze volgende stap is het loonbedrijf al klaar. De nieuwe Vervaet mestinjecteur is klaar om via de NIR-techniek plaatsspecifiek te gaan bemesten waarbij niet meer in kuubs mest per ha wordt gedacht, maar in kilogrammen stikstof en fosfor. Dit kan door op de mestinjecteur continu de inhoud van de drijfmest te gaan analyseren en zo de dosering aan te passen. De techniek is er klaar voor en eens de nodige toestellen voor de ‘mestsensing’ (zie kaderstuk) geleverd zijn, is ook loonbedrijf Broekx mee met deze techniek.

Momenteel uit de precisietechniek zich bij de Vervaet mestinjecteur zich op de sectie-afsluiting bij de 8m40 brede bouw-en weilandinjecteur. Deze is in vijf secties ingedeeld en kan zo overlap en overbemesting sterk reduceren.

Admin

Tot slot wees de loonwerkersfamilie nog op een ander instrument dat ze gebruiken binnen hun bedrijfsvoering: een op maat geschreven softwareprogramma. De realisatie hiervan werd verzorgd door het naburige familiebedrijf Clijsters bvba. Het is een mooi voorbeeld van een ‘erp’-toepassing of enterprise resource planning. Het ‘Admin’-softwareprogramma houdt alle aankopen van de loonwerker bij, maar ook de onderhoudskosten van de machines, de loonadministratie van het personeel én zelfs de mestbankadministratie is geïntegreerd in het systeem.

Een voorname toepassing die Geert vernoemt is de registratie van het brandstofverbruik per activiteit. De bedrijfsleiders wijzen er op dat dit een heel goed beeld geeft van hun onkosten. Zo kunnen ze per bedrijfsactiviteit makkelijk een nacalculatie doen en hun tarieven scherp stellen. Dankzij dit softwarepakket weet de loonwerker dus heel goed waarmee hij bezig is. In dit geval geen precisielandbouw, maar precisieloonwerk…

Mestsensing

Loonbedrijf Broekx is samen met drie andere loonbedrijven, De Bruyne uit Assenede, Aernouts-Tax uit Loenhout en Van Laethem uit Gooik in een pilootproject gestapt om de drijfmesttoediening via mestsensing en de NIR-techniek in kaart te brengen. Het project wordt opgevolgd door de medewerkers van de mestbank en het kabinet van minister Joke Schauvliege. De minister was hiervoor begin deze maand nog bij fabrikant Vervaet.

Zij blijkt sterk onder de indruk te zijn van deze techniek en is vooral benieuwd in het feit hoe de uitspoeling van nutriënten richting grondwater verklaard kan worden. Om dit op te volgen moet vooreerst de drijfmesttoediening in kaart gebracht worden, dit kan met de mestsensing-apparatuur op de Vervaet injecteur.

Zo kan je als landbouwer/loonwerker aantonen dat je niet overbemest hebt. Pijnpunt kan dan wel de kunstmestgift zijn, waarvan de aankopen nog niet geregistreerd zijn.

De techniek van de mestsensing is gebaseerd op een NIR-sensor (nabij-infrarood licht). In de mestleiding wordt per seconde 4.000 metingen gedaan om de real-time of live inhoud van de drijfmest te analyseren op stikstof, fosfor, kalium, ammonium en drogestof-gehalte. Door de preciese meting van de inhoudstoffen van de drijfmest kan het voedingspotentieel ervan beter benut worden. Hierdoor kan de dosering aangepast worden aan de locatiespecifieke streefniveau’s. Opbrengst- en productkwaliteit wordt verbeterd met een mogelijke besparing op minerale meststoffen later in het seizoen.

Praktisch gezien kan op de Vervaet injecteur via de NIR-mode geen kuubs per hectare meer ingesteld worden, maar kilo’s. De mestpomp regelt dan ‘live’ de dosering af op de actuele NPK-waarden van de mest. In plaats van een stikstofwaarde kan er bijvoorbeeld ook een fosfaatplafond worden ingesteld.

Met voornoemde techniek evolueren we dus richting precisiebemesting.

De minister zag een zeer modern systeem, in combinatie met GPS, zou dit volgens haar een zeer grote bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van het milieu. Ze ging zich samen met mensen van het departement beraden om proeven met dit systeem te gaan doen, bij bovenstaande loonbedrijven, en dit zeker met grote aandacht te gaan volgen in de toekomst.